Категорија Фузела / торзо

Фузела / торзо
Фузела / торзо

Фузела / торзо

Кај луѓето, торзото ја означува централната област на телото, т.е. сè, освен главата, рацете и нозете. Анатомски, терминот трупец често се користи. Торзото често се користи како претстава во пластичната уметност. Во анатомија, област на телото може да биде ограничена со терминологијата.

Прочитај Повеќе

Фузела / торзо

Фузела / торзо

Кај луѓето, торзото ја означува централната област на телото, т.е. сè, освен главата, рацете и нозете. Анатомски, терминот трупец често се користи. Торзото често се користи како претстава во пластичната уметност. Во анатомија, област на телото може да биде ограничена со терминологијата.
Прочитај Повеќе